Dotacje Unia Europejska | MOTO-GAMA

Dotacje Unia Europejska

Czysta energia w przedsiębiorstwie "MOTO-GAMA" Mirosław Kazula

w tamach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014-2020,
Oś Priorytetowa: 4 Energia przyjazna środowisku,
Działanie: 4.2 Produkcja energii z OZE w przedsiębiorstwie 

Cel projektu: Celem głównym Projektu jest zwiększenie wykorzystania odnawialnych źródeł energii (słonecznej) w produkcji energii elektrycznej.

Planowane efekty:

 • Redukcja zużycia energii konwencjonalnej
 • Zastosowanie systemu pozwalającego zarządzać energią
 • Produkcja energii elektrycznej nowo wybudowanej instalacji fotowoltaicznej
 • Zwiększenie świadomości lokalnej społeczności z zakresu odnawialnych źródeł energii
 • Pozytywny wpływ na ochronę środowiska np. poprzez obniżenie emisji CO2 do atmosfery
 • Zmniejszenie kosztów prowadzenia działalności

Wartość projektu: 227 728,58 zł

Dofinansowanie projektu z UE: 120 344,34 zł

Beneficjent: Przedsiębiorstwo Handlowe "MOTO-GAMA" Mirosław Kazula

Baner Lubelskie

Zapytanie ofertowe na przygotowanie dokumentacji technicznej

 

"Termomodernizacja hali produkcyjno-magazynowej z częścią biurową"

w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014-2020,
Oś Priorytetowa: 5 Efektywność energetyczna i gospodarka niskoemisyjna,
Działanie: 5.1 Poprawa efektywności energetycznej
współfinansowanego ze środków europejskich

Cel projektu: Celem głównym przedsięwzięcia jest zmniejszenie zapotrzebowania na energię w Przedsiębiorstwie Handlowym "MOTO-GAMA" Mirosław Kazula, co pozwoli na obniżenie kosztów prowadzenia działalności, a w dłuższej perspektywie na wzrost konkurencyjności przedsiębiorstwa.

Planowane efekty:

 • redukcja strat energetycznych
 • zmniejszenie rocznego zapotrzebowania na energię
 • podniesienie konkurencyjności firmy
 • ograniczenie emisji zanieczyszczeń (CO2) oraz pyłów PM-10

Wartość projektu: 2 837 946,39 PLN

Dofinansowanie projektu z UE: 1 499 727,72 PLN

Beneficjent: Przedsiębiorstwo Handlowe "MOTO-GAMA" Mirosław Kazula

Baner Lubelskie

"Zielona energia w przedsiębiorstwie "MOTO-GAMA" Mirosław Kazula"

w ranacg Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014-2020,
Oś Priorytetowa: 15 Odporne Lubelskie - zasoby REACT-EU dla Lubelskiego,
Działanie: 15.1 Wsparcie przedsiębiorstw w zakresie energetyki

Cel projektu: Celem głównym projektu jest zwiększenie wykorzystania odnawialnych źródeł energii w produkcji energii elektrycznej oraz energii cieplnej, a także zmniejszenie emisji zanieczyszczeń, w tym CO2 do atmosfery.

Planowane efekty:

 • Zmniejszenie zużycia energii produkowanej ze źródeł konwencjonalnych
 • Produkcja energii elektrycznej z nowo wybudowanej instalacji fotowoltaicznej
 • Produkcja energii cieplnej z nowo wybudowanej instalacji OZE
 • Zwiększenie świadomości lokalnej społeczności z zakresu odnawialnych źródeł energii
 • Pozytywny wpływ na ochronę środowiska np.poprzez obniżenie emisji CO2 do atmosfery
 • Zmniejszenie kosztów prowadzenia działalności

Wartość projektu: 439 518,36 PLN

Dofinansowanie projektu z UE: 223 804,64 PLN

Beneficjent: 

 1. Przedsiębiorstwo Handlowe "MOTO - GAMA" Mirosław Kazula 
 2. "LABERA" MIROSŁAW KAZULA

Baner lubelskie reakcja na pandemie

LogotypyLogotypy